ฟ้าลืม (เพลงประกอบละครบ่วงบาป) : Faii Am Fine [New Release]

ฟ้าลืม_Faii-Am-Fine
yes! music | 06 Feb 2013 | Tags: ,

New Release
ฟ้าลืม (เพลงประกอบละครบ่วงบาป) : Faii Am Fine

อยากให้ “ฟ้า” มองเห็น…อยากให้ “ฟ้า” เมตตา
และไม่ลืมว่า…ฉันก็มีหัวใจ

Online Download MP3 Click

Online Download MV Click

ฟ้าลืม_Faii-Am-Fine01

ฟ้าลืม_Faii-Am-Fine02

ฟ้าลืม_Faii-Am-Fine03