คนชั่วคราว : Sunshine [New Release]

Sunshine-new
yes! music | 18 Mar 2013 | Tags: ,

New Release
คนชั่วคราว : Sunshine

หากคุณเคยรักใครสักคนมาก…
แต่เขากลับคิดกับคุณเพียงแค่ “คนชั่วคราว”
เพลงนี้…จะติดหู และติดใจคุณ ได้ไม่ยาก

Online Download MP3 Click

Online Download MV Click

Sunshine01

Sunshine02

Sunshine03